از آنجا که سامانه امکان صدور گواهی الکترونیک برای شخصیت حقوقی ندارد لازم است ابتدا وکالتنامه ای ( دارای اعتبار معین : مشرف به پایان دوره تصدی مدیران ) از طرف صاحبان حق امضاء شخص حقوقی به شخصی داده شود  که این شخص می تواند شخص مدیرعامل و یا یکی از  اعضای هیئت مدیره و یا یک شخص ثالث دیگر باشد 

توجه : این نوع گواهی امضاء صرفا جهت احراز هویت شخصیت حقوقی جهت ارسال داده ها و اطلاعات مانند ارسال اظهارنامه به اداره امورمالیاتی و غیره کاربرد دارد و به عنوان گواهی مهر شرکت جهت شرکت در مناقصات کاربرد ندارد.

 

 

 مدارک لازم : 

1 - تکمیل فرم (دریافت فرم ) درخواست گواهی امضاء توسط  وکیل (شخصی که شرکت به او وکالت می دهد )

2- آگهی تاسیس و آخرین تغییرات که صاحبان امضاء مجاز شرکت در آن مشخص شده باشد .

3- کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء شرکت و شخص وکیل به همراه آدرس و کدپستی و شماره همراه هریک از افراد مذکور .

4- واریز مبلغ 195/000 ریال به حساب 4001057601010615  بانک ملی  بنام مرکز تجارت الکترونیک  واریز و اصل فیش را به همراه مدارک ارسال نمایید 

5- واریز مبلغ 985/000 ریال به حساب 0106240714004  بانک ملی  بنام مهدی علی قارداشی بابت هزینه تنظیم سند و صدور گواهی امضاء و استعلام (استعلام وضعیت حقوقی شرکت  و شناسه ملی ) واریز و اصل فیش را به همراه مدارک ارسال نمایید .

6- یک عدد توکن جهت ثبت گواهی امضاء الکترونیک  - قابل تهیه از هریک از فروشگاه های سطح شهر  (خرید توکن )